Živorodky

zvířátko

Ve skupině živorodek můžeme najít ryby, jako jsou například různé druhy moll, platy červené a modré, mečovky, živorodky velkoploutvé nebo živorodky duhové (známé pod názvem paví očka).


Jak správně krmit živorodky?

Jaké bydlení a výbavu pro živorodky?

Jak správně pečovat o živorodky?


Ve skupině živorodek můžeme najít ryby, jako jsou například různé druhy moll, platy červené a modré, mečovky, živorodky velkoploutvé nebo živorodky duhové (známé pod názvem paví očka).

Do skupiny moll spadají black molly, silver molly a molly zlaté. Patří mezi vysoce snášenlivé ryby k sobě i k ostatním druhům ryb, a proto jsou vhodné pro chov ve společenských akváriích. Jsou to čilé a aktivní ryby. Barevné varianty jsou vyšlechtěné uměle, ve volné přírodě se nevyskytují. Původní forma moll pochází z Mexika. Dorůstají do velikosti 6 – 7 cm. 

Živorodky velkoploutvé pocházejí, stejně jako molly, z Mexika. Rozlišení pohlaví je u nich jednoduché – dospělý sameček má velkou hřbetní ploutev. Živorodky velkoploutvé patří mezi aktivní plavce, neměly by se chovat ve společnosti s plachými a bojácnými rybami. Můžeme je chovat v páru nebo ve skupině, vůči ostatním druhům ryb jsou nekonfliktní a přátelské. Samečci můžou občasně napadat slabší samce svého druhu, je proto potřeba ryby pravidelně kontrolovat a v případě potřeby včas zasáhnout. Můžou se vyskytovat v různých barevných formách, nejběžnější je chov „divoké“ barvy. Dorůstají do velikosti 18 cm, při nedostatku porostu bývají menší. 

Paví očka
pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, dlouhá léta byla vysazována uměle do vod po celém světě proti komárům. Jsou velice přizpůsobivá, proto je ve volné přírodě můžeme nalézt jak ve sladkovodních, tak v čistě mořských vodách. Pro svoji snášenlivost a společenskost jsou paví očka často chována ve společnosti jiných ryb. Samečky od samiček lze odlišit lehce – samečci mají dlouhé, pestře zbarvené ploutve. Neměli bychom je chovat ve společnosti dravých a agresivních ryb. Dorůstají do velikosti 5 – 6 cm. 

Mečovky, původem z Mexika, vděčí za svůj název spodnímu prodloužení paprsků ocasní ploutve, které můžeme pozorovat u dospělých samečků. Jsou to mírumilovné a společenské ryby, které by se měly chovat ve skupině samic a jednoho nebo dvou samců. Dorůstají do velikosti 10 – 12 cm. 
  

Platy pocházejí z Mexika a můžeme si zvolit mezi dvěma barevnými formami – červená, nebo modrá. Stejně jako ostatní živorodky, můžeme chovat i platy ve společenském akváriu, protože jde o ryby přátelské a mírumilovné. Nejlepší je chovat více jedinců stejného druhu (nezávisle na jejich barvě). Dorůstají do velikosti 6 cm, samečci jsou menší. 


Krmení

Krmení

Všechny živorodky patří mezi všežravé ryby. Bez problémů přijímají suché granulované nebo vločkové krmivo. Pro zpestření můžeme živorodkám nabídnout živou potravu ve formě nitěnek nebo komářích larev. Některé druhy mají požadavek i na rostlinnou složku, proto je vhodné občasně krmení obměnit za suché rostlinné vločkové krmivo.

Krmení

Bydlení a výbava

Bydlení

Platy, paví očka a molly můžeme chovat i v nejmenších akváriích. Mečovky a živorodky velkoploutvé mají v oblibě spíše větší nádrže s minimální délkou 80 cm.  Nádrže osazujeme rostlinami pouze okrajově, tyto ryby upřednostňují volný prostor pro plavání. Většina živorodek se vyznačuje tím, že ožírají řasu z vybavení akvária. Proto jsou pro ně vhodnější akvária již zaběhlá, mírně obrostlá řasou. Pokrytí dna je libovolné, lépe vyniknou na tmavším substrátu.

Bydlení

Péče

Péče

Teplota vody by se měla pohybovat v rozmezí 24 – 28 °C. Při výměně vody je nutné přidávat lžíci soli. Jinak nemají žádné speciální požadavky na složení vody. Některé druhy, jako například živorodka velkoploutvá, upřednostňují spíše tvrdší vodu. Při každé výměně vody používáme produkt k její úpravě. Ten zabezpečuje, že je kohoutková voda vhodná i pro akvaristické účely.

Péče

Živorodky

Živorodky většiny druhů bývají nenáročné na podmínky a vhodné i pro začínající chovatele. Pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, u nás se těší velké oblibě. Samečci jsou menší a mají krásné barevné ploutve, samičky jsou větší a ne tak výrazné. Mezi nejznámější živorodky patří Black Molla a Paví očko. Kromě nich vám nabízíme např. i tyto druhy: Molla zlatá, Mečovka, Plata červená, Silver Molla – Dalmatin nebo Živorodka velkoploutvá Zlatá. Živorodky, jak již jejich jméno napovídá, rodí živá mláďata. Rády se pohybují v rostlinách u hladiny akvária a z hladiny také sbírají potravu.