Kaprovití

ryba

Do skupiny kaprovití patří například labeo červenoploutvé, danio zlaté nebo razbora klínoskvrnná. Jelikož mají tyto ryby odlišné požadavky a způsoby chovu, budeme se každé z nich věnovat zvlášť.


Jak správně krmit kaprovité?

Jaké bydlení a výbavu pro kaprovité?

Jak správně pečovat o kaprovité?

Do skupiny kaprovití patří například labeo červenoploutvé, danio zlaté a razbora klínoskvrnná. Jelikož mají tyto ryby odlišné požadavky a způsoby chovu, budeme se každé z nich věnovat zvlášť.

Labeo červenoploutvé – dorůstají do velikosti 13 cm. Nejlépe se jim daří ve větším a prostornějším akváriu s dostatkem úkrytů. Patří mezi teritoriální a samotářské ryby, ve svém teritoriu nestrpí žádnou rybu. Nedoporučuje se chovat je společně s plachými a menšími rybami. 

Danio zlaté – v dospělosti dorůstá do délky 5 cm. Je to aktivní, živá a nenáročná ryba, která se cítí dobře v menších i větších akváriích. Je to neúnavný a aktivní plavec, proto se nehodí do společnosti plachých a klidných ryb. Je přátelská a neagresivní, hejno by se mělo skládat alespoň z 5 jedinců. Na akváriu je nezbytné mít kryt, protože ryby často vyskakují. Danio je velmi vhodnou rybou pro začátečníky. 

Razbora klínoskvrnná – dorůstá přibližně do délky 5 cm. Razboru je možno chovat v menších až středně velkých akváriích, upřednostňuje prostory s hustým porostem rostlin. Je to přátelská hejnová ryba, hejno by mělo tvořit alespoň 7 kusů. Patří mezi nejznámější a nejoblíbenější tropické hejnové ryby. 

Krmení

Krmení

Labeo červenoploutvé je všežravá ryba, dobře přijímá suché krmivo, nepohrdne ani živou potravou nebo salátovými listy či špenátem. 

Danio zlaté bez problémů přijímá suchou potravu, můžeme jí nabídnout i drobnou živou potravu jako jsou dafnie nebo nitěnky.

Razbora klínoskvrnná prospívá na suchém krmivu, dobře přijímá i drobnou živou potravu.

Krmení

Bydlení a výbava

Bydlení

Při výběru akvária pro labeo červenoploutvé musíme myslet na to, že v dospělosti dorůstá do 13 cm, a proto je její požadavek na velikost nádrže větší, než je tomu u dania nebo razbory. Doporučený objem by měl být minimálně 120 l. V případě, že se rozhodneme chovat více než jedno labeo, jejich požadavek na velikost akvária roste. Labea jsou teritoriální ryby a v menším prostoru by mohlo dojít ke zranění i k úhynu následkem soubojů. Potěší je velké množství úkrytů a hustý porost.

Danio zlaté i razboru klínoskvrnnou lze chovat v menších i větších nádržích, objem akvária by však neměl klesnout pod 50 l. Filtrací by mělo být zabezpečeno pouze minimální proudění vody. Teplota by se měla pohybovat v rozmezí mezi 23 – 28 °C.

Bydlení

Péče

Péče

Tyto ryby jsou vhodné i pro začátečníky, protože nemají žádné speciální požadavky. Při každé výměně vody používáme produkt k její úpravě. Ten zabezpečuje, že je kohoutková voda vhodná i pro akvaristické účely.

Péče

Kaprovití

Malí kapříčci původem z Asie, jejichž hlavními zástupci jsou Danio zlaté a Razbora klínoskvrnná.  Patří mezi hejnové rybky, kterým se daří dobře i v menším akváriu, jsou poměrně nenáročné a vhodné i pro začínající chovatele.