Labyrintky čichavci

zvířátko

Skupina čichavců zastřešuje vícero druhů ryb, u kterých se podmínky chovu mírně liší. Proto se jim budeme v následujících řádcích věnovat jednotlivě.


Jak správně krmit labyrintky čichavce?

Jaké bydlení a výbavu pro labyrintky čichavce?

Jak správně pečovat o labyrintky čichavce?


Skupina čichavců zastřešuje vícero druhů ryb, u kterých se podmínky chovu mírně liší. Proto se jim budeme v následujících řádcích věnovat jednotlivě.
Čichavci pocházejí z Asie. Mezi nejznámější druhy chované v akváriích patří čichavec šedý, čichavec zlatý, čichavec perleťový, čichavec zakrslý a čichavec líbající. Požadavky čichavců šedých, zlatých a perleťových a jejich chování je totožné, proto je shrneme pod jednoho zástupce – čichavce šedého.  

Čichavec líbající si vysloužil svoje jméno specifickým chováním k rybám vlastního druhu. Při setkání se k sobě často tisknou svou přísavnou tlamou. Toto chování však nemá nic společného s námluvami, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se o projev, který vůči sobě praktikují samečci tohoto druhu. Předpokládá se, že tento druh tzv. líbání je nenásilnou formou zápasu. Čichavec líbající se pohybuje ve všech patrech akvária a je na rozdíl od jiných příslušníků svého druhu čilý a aktivní. Ve volné přírodě dosahuje velikost čichavce líbajícího až k 30 cm. V akváriu se však jejich velikost pohybuje kolem 13 – 14 cm. 

Zatím co čichavce líbajícího můžeme chovat jak ve skupině, v páru, tak i jednotlivě, čichavec zakrslý vyžaduje přítomnost vlastního druhu, nejlépe opačného pohlaví. Oba druhy ryb jsou snášenlivé, nikterak neznepříjemňují život ostatním obyvatelům akvária, ani příslušníkům vlastního druhu. Nehodí se však do společnosti vysoce aktivních a agresivních ryb (například parmička čtyřpruhá). U čichavce zakrslého může přítomnost takových ryb vést k plachosti. Čichavec zakrslý preferuje střední a horní patro akvária. Dorůstá do délky 5 cm. 

Čichavce šedé je nejlepší chovat v párech, protože v některých případech mohou být samečci nesnášenliví vůči ostatním samečkům svého druhu. Jinak je čichavec mírumilovná ryba, kterou můžeme chovat i s menšími druhy akvarijních ryb. Určitě nepatří do společnosti dotěrných ryb, jako jsou třeba parmičky čtyřpruhé. Čichavec šedý patří mezi nepříliš aktivní plavce, proto mu vyhovuje slabší proudění vody.  Dospělí jedinci dorůstají do velikosti 11 cm a dožívají se 10 let.  

Krmení

Krmení

Čichavec patří mezi všežravce, vyhovuje mu rozmanitost druhů suchého krmiva, ale i řas. Jako zpestření můžeme čichavcům nabídnout živá nebo mražená krmiva, jako jsou komáří larvy, nitěnky a dafnie.

Krmení

Bydlení a výbava

Bydlení

Čichavec líbající – díky své aktivitě je nutné tomuto druhu čichavců pořídit akvárium o délce alespoň 80 cm. Optimální objem akvária pro pár je 200 l, při hejnu o 6 kusech požadavek stoupá až k 300 l.Čichavci zakrslému vyhovují i menší nádrže. Důležitou součástí je dostatek úkrytů. Pro svoji plachost by se tyto ryby při nedostatku skrýší cítili nepohodlně a chovatel by se připravil o možnost sledovat jejich krásné zbarvení.

Pro pár čichavců šedých volíme nádrž o minimálním objemu 100 l.

Kyslík přijímají všichni čichavci žábrami ve vodě, anebo dýcháním nad hladinou vody. Umožňuje jim to speciální orgán zvaný labyrint. Čichavci tento způsob dýchání upřednostňují, je tedy možná absence vzduchovacího filtru. Z tohoto důvodu je také dobré udržovat ne příliš vysokou hladinu vody a v případě velkých teplotních rozdílů mezi teplotou vody a okolím je dobré zajistit kryt. Preferují zešeřelé prostředí, necítí se dobře v ostře osvětlené nádrži. Toto specifikum může chovatel pozorovat na chování a vybledlých barvách ryby. Ideální je tedy akvárium obohacené o plovoucí rostliny. 

Bydlení

Péče

Péče

Ryby nejsou náročné na složení vody, ideální teplota je 26 – 28 °C. Při každé výměně vody používáme produkt k její úpravě. Ten zabezpečuje, že je kohoutková voda vhodná i pro akvaristické účely.

Péče

Labyrintky čichavci

Čichavci při soubojích s ostatními rybami svého druhu používají ústa – vzájemně se přetlačují, což připomíná líbání. Mají robustní tělíčka a paprskovité ploutve. Čichavci pocházejí z Indie. Samečci jsou krásně zbarvení, neonoví až duhoví, u samiček naopak převažuje barva šedá, občas doplněná modrými proužky. Nadechují se nad hladinou pomocí tzv. labyrintu. V našem kamenném obchodě si můžete vybrat např. z těchto druhů: Čichavec líbající, Čichavec perleťový, Čichavec zakrslý nebo Čichavec zlatý.