Mřenkovití

zvířátko

Mezi běžně dostupné druhy patří například mřenka nádherná a mřenka trpasličí.


Jak správně krmit mřenkovité?

Jaké bydlení a výbavu pro mřenkovité?

Jak správně pečovat o mřenkovité?

Mezi běžně dostupné druhy patří například mřenka nádherná a mřenka trpasličí.

Mřenku nádhernou je nutné chovat v hejnu minimálně o 5 kusech. Spokojená ryba se vyznačuje vysokou mírou chuti k plavání a svou neobyčejnou čilostí a hravostí. Díky své živosti se nehodí do akvária s klidnějšími druhy ryb. Aktivitu této ryby můžeme pozorovat jak přes den, tak i za soumraku. Obývá převážně spodní a střední patro akvária. Nevýhodou mřenky nádherné je její vysoká náchylnost k chorobám. V akváriu dosahuje mřenka nádherná velikosti kolem 15 cm, ve volné přírodě se však jedná o mnohem větší druh ryby. 

Mřenka trpasličí patří mezi přátelské druhy akvarijních ryb. Vyhovuje jí společnost více kusů vlastního druhu. Je to nápadná a poměrně odolná ryba, která se hodí i pro začátečníky. Ve volné přírodě dosahuje jejich velikost 10 – 12 cm, ale v akváriích zůstávají mřenky trpasličí vesměs menší. 

Krmení

Krmení

Oba druhy mřenek dobře přijímají suchou i živou potravu. Díky jejich pohybu, který se vztahuje převážně k nižšímu patru akvária, dobře přijímají i tablety určené pro krunýřovce a pancéřníčky. Rádi si zpestřují svou potravu  drobnými druhy šneků žijícími v akvarijním substrátu. Důležitou součástí potravy je i rostlinná složka, v případě jejího nedostatku může docházet k poškozování akvarijních rostlin.

Krmení

Bydlení a výbava

Bydlení

Mřenka nádherná potřebuje větší nádrž (nejméně o objemu 200 l pro 5 ks). Tyto mřenky jsou totiž náruživí plavci a pro uspokojení této potřeby vyžadují dostatek volného prostoru. Mají v oblibě silné proudění vody, čehož můžeme dosáhnout silným motorovým filtrem. Milují velké množství úkrytů, v případě jejich nedostatku jsou ryby plaché a strádají.

Mřenku trpasličí můžeme chovat v malých až středně velkých akváriích. Důležité je dostatečné množství úkrytů. Přirozenou součástí života je hledání potravy v akvarijním substrátu, proto je vhodné některá místa zaopatřit dostatečnou vrstvou promytého písku.

Bydlení

Písek akvarijní Akva č.5 - béžový jemný 3 kg

Písek akvarijní béžový jemný - křemen.

Písek akvarijní Akva č.5 - béžový jemný 3 kg

Péče

Péče

Optimální teplota pro chov mřenek se pohybuje v rozmezí 23 – 27 °C, v době rozmnožování u mřenky nádherné stoupá až k 29 °C. Vodu v akváriu s mřenkou nádhernou je potřeba pravidelně měnit, důležitým faktorem je dostatek kyslíku. U mřenky trpasličí se neklade na složení vody velký důraz. Při každé výměně vody používáme produkt k její úpravě. Ten zabezpečuje, že je kohoutková voda vhodná i pro akvaristické účely.

Péče

Mřenkovití

Mřenky mají několik párů vousků. Jsou to všežravci, nutné je však podávat jim mraženou nebo živou stravu např. v podobě červů. Dojídají také zbytky u dna akvária, nepohrdnou ani akvarijními rostlinami, které často ničí. Mřenky k životu potřebují čistou vodu, velký prostor, ale také úkryty, jsou plaché. Nehodí se do nových akvárií, potřebují ustálené prostředí. Mají podlouhlá pruhovaná těla. Jsou aktivní v noci, rády si hrají a pleskají o vodu, což může rušit.