Sekavcovití

zvířátko

 


Sekavec příčnopruhý pochází z Jihovýchodní Asie. Patří mezi mírumilovné ryby, které se hodí do malých i velkých akvarijních nádrží. Dobře snáší ostatní ryby i členy vlastního druhu. Jejich aktivitu můžeme pozorovat většinou až za šera, převážně na dně akvária. Na rozdíl od některých ryb zdržujících se u dna, sekavci nechávají kořeny akvarijních rostlin nedotknuté. Díky tomu je tedy můžeme chovat i v hojně osázených akváriích. Velikost těchto ryb se pohybuje přibližně do 10 cm.

Krmení

Krmení

Převážnou část potravy tvoří nespotřebované krmivo ostatních akvarijních ryb. Vyhovují jim i tablety pro obyvatele dna nebo drobná živočišná potrava, jako jsou například nitěnky.

Krmení

Bydlení a výbava

Bydlení

Sekavce můžeme chovat jak v malých, tak ve velkých akváriích, preferují klidnější vodu a tlumené osvětlení. Z tohoto důvodu je nutností poskytnout jim dostatečné množství úkrytů. Pro zpříjemnění života sekavců je dobré občasné pokrytí dna měkkými substráty, jako například vyluhovaná rašelina nebo písek. Nedoporučuje se použití ostrého štěrku.

Bydlení

Písek akvarijní Akva č.5 - béžový jemný 3 kg

Písek akvarijní béžový jemný - křemen.

Písek akvarijní Akva č.5 - béžový jemný 3 kg

Péče

Péče

Teplota vody vhodná pro chov sekavců se pohybuje v rozmezí mezi 22 a 28 °C. Na složení vody nejsou nijak nároční. Méně čistá voda chudá na kyslík jim nedělá potíže. Mají pomocné střevní dýchání. Při každé výměně vody používáme produkt k její úpravě. Ten zabezpečuje, že je kohoutková voda vhodná i pro akvaristické účely.

Péče

Sekavcovití

Sekavcovití pocházejí z Asie a severní Afriky. Mají protáhlé tělo a citlivé vousky, jsou proužkovaní a zavrtávají se do dna, přičemž neničí kořeny rostlin. Nebezpečné pro ně jsou ostré kameny. Sekavcovití jsou nejaktivnější v noci, pohybují se podobně jako úhoři, nemají rádi přímo světlo.