Všeobecné podmínky věrnostního programu
„Zákaznická karta Zvěrokruh“

1) Věrnostní program „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Vlastníkem a provozovatelem věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ (dále jen ZKZ) je společnost Samohýl group a. s. se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou (dále jen provozovatel). Zákaznické karty jsou akceptovány ve všech prodejnách sítě Zvěrokruh. Kompletní seznam prodejen Zvěrokruh najdete na www.zverokruh-shop.cz. Nákupem zboží nebo živých zvířat v prodejnách Zvěrokruh a předložením zákaznické karty je účastníkovi věrnostního programu ZKZ automaticky přiznána příslušná výše slevy, minimálně však 5 %. Sleva se nevztahuje na zboží v jiných akcích. V závislosti na registraci je možné využívat další, přidružené programy.

2) Podmínky členství ve věrnostním programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Členství ve věrnostním programu ZKZ je bezplatné. Zákaznickou kartu může získat každá fyzická osoba trvale nebo přechodně žijící na území ČR a starší 18 let. Zákaznická karta je majetkem provozovatele a není platební ani kreditní kartou. Každý účastník věrnostního programu může obdržet a používat pouze jednu platnou kartu. Tato karta může být použita pouze v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami věrnostního programu ZKZ.

3) Vznik a zánik členství ve věrnostním programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Nárok na členství ve věrnostním programu ZKZ vzniká uvedením jednoho z kontaktních údajů – e-mailové adresy nebo telefonního čísla.
Členství ve věrnostním programu ZKZ zaniká:
a) na základě oznámení držitele ZKZ;
b) v případě úmrtí držitele ZKZ;
c) v případě, že žadatel uvedl při registraci nepravdivé údaje;
d) okamžikem, kdy účastník ZKZ zneužil mechanismus programu ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiné osoby, zejména pro podnikatelské účely své nebo třetí osoby;
e) držitel ZKZ zneužil ochrannou značku Zvěrokruh.
Zánikem platnosti zákaznické karty Zvěrokruh ztrácí účastník věrnostního programu ZKZ rovněž nárok na čerpání bodů a bonusů získaných v rámci tohoto programu a všechny ostatní výhody plynoucí z členství v něm.

4) Poškození, znehodnocení, ztráta a odcizení zákaznické karty Zvěrokruh

Poškozenou (nefunkční) zákaznickou kartu odevzdá zákazník v kterékoli prodejně Zvěrokruh. Do 3 týdnů od odevzdání bude na adresu zákazníka odeslána poštou nová zákaznická karta Zvěrokruh.
Odcizení nebo ztrátu zákaznické karty oznámí zákazník v kterékoli prodejně Zvěrokruh, telefonicky na číslo +420 481 653 178, e-mailem na adresu programy@zverokruh-shop.cz, na stránkách www.zverokruh-shop.cz nebo písemně na adresu Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Do 3 týdnů od tohoto oznámení bude na adresu zákazníka odeslána poštou nová zákaznická karta Zvěrokruh. Původní karta bude deaktivována. Provozovatel neodpovídá za neautorizované použití karty v případě opožděného nahlášení odcizení nebo ztráty.

5) Výhody spojené se ZKZ

Věrnostní program CALIBRA 7 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 7. balení krmiva CALIBRA Superpremium stejného druhu (pro psa/pro kočku) a stejné gramáže (pes: 2 kg/3 kg/6–7 kg/12–14 kg; kočka: 2 kg/7 kg/15 kg) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník v prodejně zdarma 1 balení téhož druhu a téže gramáže. Receptury v rámci druhu lze kombinovat.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program GOURMET CLUB 2022:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Akce se vztahuje na produkty GOURMET Gold. Za každý kus krmiva (85 g) zakoupený samostatně nebo v multibalení s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh získá účastník programu 1 bod. Podle počtu nasbíraných bodů pak může získat:

  1. 80 bodů = kartáč pro kočku a vak na záda pro spotřebitele
  2. 150 bodů = papírové škrabadlo pro kočku
  3. 220 bodů = pelíšek pro kočku
  4. 450 bodů = škrabadlo sisál pro kočku
  5. 600 bodů = Krmivo GOURMET Gold pro 1 kočku na 1 měsíc zdarma dle doporučené krmné dávky uvedené na obalu. Dárek představuje 4 kartony krmiva GOURMET Gold (1 karton obsahuje 24 ks jednoporcového krmiva o hmotnosti 85 g).

Dárky jsou k dispozici na objednávku s doručením na prodejnu Zvěrokruhu, kterou účastník uvede při objednávce. Nasbírané body platí od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, nebo do vyčerpání zásob dárků. Pokud účastník svou registraci do konce roku nezruší, bude její platnost automaticky prodloužena do roku následujícího. Podrobnější podmínky věrnostního programu najdete na www.purina-gourmet.cz.

Věrnostní program BRIT CARE 5 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 5. balení granulovaného krmiva pro psy BRIT CARE stejné gramáže (7,5 kg/12 kg) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník programu v prodejně zdarma 1 balení téže gramáže. Receptury lze kombinovat.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program CAT‘S BEST 4 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 4. balení podestýlky CAT‘S BEST UNIVERSAL stejné gramáže (10 l/20 l/40 l) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník programu v prodejně zdarma 1 balení téže gramáže.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program HiQ 5 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 5. balení krmiva HiQ stejného druhu (pro psa/pro kočku) a stejné gramáže (pes: 0,4 kg/ 1,8 kg/ 2,8/11 kg; kočka: 0,4 kg/1,8 kg/6,5 kg) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník programu v prodejně zdarma 1 balení téhož druhu a gramáže. Receptury v rámci druhu lze kombinovat.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program MILLAMORE 4 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 4. balení podestýlky nebo hnízdní hmoty Millamore stejného druhu a gramáže (podestýlka – 2 kg/4 kg/10 kg; hnízdní hmota – 50 g) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží zákazník v prodejně zdarma 1 balení téhož druhu a gramáže.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

6) Ostatní ujednání

Vlastníci a provozovatel si vyhrazují právo věrnostní program „Zákaznická karta Zvěrokruh“ kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky.
O těchto krocích budou účastníci programu informováni v prodejnách Zvěrokruh a prostřednictvím internetových stránek www.zverokruh-shop.cz s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ nahrazují Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ ze dne 26. 4. 2021 a vstupují v platnost dnem 17. 3. 2022.