Všeobecné podmínky věrnostního programu
„Zákaznická karta Zvěrokruh“

1) Věrnostní program „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Vlastníkem a provozovatelem věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ (dále jen ZKZ) je společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou (dále jen provozovatel). Zákaznické karty jsou akceptovány ve všech prodejnách sítě Zvěrokruh. Kompletní seznam prodejen Zvěrokruh naleznete na www.zverokruh-shop.cz. Nákupem zboží i živých zvířat na prodejnách Zvěrokruh a předložením zákaznické karty, je účastníkovi věrnostního programu ZKZ automaticky přiznána příslušná výše slevy, minimálně však 5 %. Sleva se nevztahuje na zboží v jiné akci. V závislosti na registraci je možné využívat další, přidružené programy.

2) Členství ve věrnostním programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Členství ve věrnostním programu ZKZ je bezplatné. Zákaznickou kartu může získat každá fyzická osoba trvale nebo přechodně žijící na území ČR starší 18 let. Zákaznická karta je majetkem provozovatele, není platební ani kreditní kartou. Každý účastník věrnostního programu může obdržet a používat pouze jednu platnou kartu. Tato karta může být použita pouze v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami věrnostního programu ZKZ.

3) Jak získat členství ve věrnostním programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Nárok na členství ve věrnostním programu ZKZ vzniká uvedením jednoho z kontaktních údajů – e-mail adresy nebo telefonního čísla.
Členství ve věrnostním programu ZKZ zaniká:
a) na základě oznámení držitele ZKZ
b) v případě úmrtí držitele ZKZ
c) v případě, že žadatel uvedl při registraci nepravdivé údaje
d) okamžikem, kdy účastník ZKZ zneužil mechanismus programu ve svůj prospěch, nebo ve prospěch jiné osoby, zejména využívání programu na podnikatelské účely své nebo třetí osoby
e) držitel ZKZ zneužil ochranné značky Zvěrokruh.
Zánikem platnosti zákaznické karty Zvěrokruh, ztrácí rovněž účastník věrnostního programu ZKZ nárok na čerpání bodů a bonusů získaných v rámci Zvěrokruh programu ZKZ a všechny ostatní výhody plynoucí z věrnostního programu ZKZ.

4) Poškození, znehodnocení, ztráta a odcizení zákaznické karty Zvěrokruh

Poškozenou (nefunkční) zákaznickou kartu předá zákazník v kterékoliv prodejně Zvěrokruh, do 3 týdnů bude nová zákaznická karta Zvěrokruh odeslána poštou na adresu zákazníka.
Odcizení nebo ztrátu zákaznické karty nahlásí zákazník na kterékoliv prodejně Zvěrokruh, telefonicky na číslo 481 653 178, prostřednictvím e-mailu na adresu programy@zverokruh-shop.cz, na stránkách www.zverokruh-shop.cz nebo písemně na adresu Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Do 3 týdnů bude nová zákaznická karta Zvěrokruh odeslána poštou na adresu zákazníka. Původní karta bude deaktivována. Provozovatel neodpovídá za neautorizované použití karty v případě zpožděného nahlášení odcizení nebo ztráty.

5) Výhody spojené se ZKZ

Věrnostní program Calibra 7 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Akce se vztahuje na kompletní sortiment granulovaných krmiv Calibra pro psy a kočky (1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 6 kg, 7 kg a 12 kg a více (pes) a 15 kg (kočka)), neplatí u konzerv pro kočky, krmiva pro kočky 0,4 kg, a pochoutek pro psy a Calibra Premium.
Balení stejné gramáže (možno i různé receptury, psi zvlášť a kočky zvlášť) zakoupená s použitím zákaznické karty Zvěrokruh s aktivním programem Calibra 7 + 1 zdarma se načítají na Vaše zákaznické konto.
Po načtení sedmi kusů si můžete na prodejně vyzvednout 8. balení zdarma.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo ukončit akci 7 + 1 balení zdarma. O ukončení akce bude provozovatel informovat účastníky programu Calibra 7 + 1 zdarma s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program Gourmet 2019:
Účast ve věrnostním programu Gourmet 2019 je podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Akce se vztahuje na produkty: Gourmet Gold, Gourmet Perle a Gourmet A La Carte. Za každý zakoupený kus krmiva získává soutěžící 1 bod.
Dárek za 10 bodů - konzervu Gourmet Gold, dárek za 150 bodů - krmivo Gourmet Gold 24 ks a dárek za 400 bodů – krmivo Gourmet na měsíc zdarma 96 ks si je možné vyzvednout přímo na prodejně. Zbývající dárky jsou pouze na objednávku, s doručením na prodejnu Zvěrokruhu, kterou uvedl soutěžící při objednávce.
Platnost nasbíraných bodů je 1 rok, a to od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Pokud registrace není zrušena, automaticky je prodloužena do následujícího roku. Kompletní podmínky k náhledu na www.purina-gourmet.cz.

Věrnostní program Brit Care 5 + 1 zdarma:
Účast ve věrnostním programu Brit Care 5 + 1 zdarma je podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Akce se vztahuje, na sortiment granulovaných krmiv Brit Care (12 kg a 7,5 kg). Balení stejné velikosti (možno i různé receptury) zakoupená s použitím zákaznické karty Zvěrokruh s aktivním programem Brit Care 5 + 1 zdarma se načítají na Vaše zákaznické konto.
Po načtení pěti kusů balení stejné váhové kategorie si můžete vyzvednout 6. balení zdarma.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo ukončit akci 5 + 1 balení zdarma. O ukončení akce bude provozovatel informovat účastníky programu Brit Care 5 + 1 zdarma s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program CAT´S BEST 4 + 1 zdarma:
Účast ve věrnostním programu CAT´S BEST 4 + 1 zdarma je podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Akce se vztahuje na podestýlky CAT´S BEST UNIVERSAL (10 l, 20 l a 40 l).
Zakoupená balení stejné velikosti budou přičteny na zákaznické konto prostřednictvím zákaznické karty Zvěrokruh.
Po načtení čtyř kusů balení stejné váhové kategorie si můžete vyzvednout 5. balení zdarma.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo ukončit akci 4 + 1 balení zdarma. O ukončení akce CAT´S BEST 4 + 1 zdarma bude provozovatel informovat účastníky s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program HiQ 5 + 1 zdarma:
Účast ve věrnostním programu HiQ 5 + 1 je podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Akce se vztahuje na všechna hmotnostní balení pro psy i kočky (400 g, 1,8 kg, 2,8 kg, 6,5 kg a 11 kg). Zakoupená balení stejné velikosti budou přičteny na zákaznické konto prostřednictvím zákaznické karty Zvěrokruh.
Po načtení pěti kusů balení stejné váhové kategorie si můžete vyzvednout 6. balení zdarma.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo ukončit akci 5+1 balení zdarma.
O ukončení akce HiQ 5 + 1 zdarma bude provozovatel informovat účastníky s časovým předstihem minimálně 30 dnů. 

6) Ostatní ujednání

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat Všeobecné podmínky věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“.
Provozovatel si dále vyhrazuje právo na ukončení věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“.
O tomto kroku bude informovat zákazníky na prodejnách Zvěrokruh a prostřednictvím internetových stránek www.zverokruh-shop.cz s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ nahrazují Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ ze dne 22. 5. 2018 a vstupují v platnost dnem 9. 5. 2019.