Všeobecné podmínky věrnostního programu
„Zákaznická karta Zvěrokruh“

1) Věrnostní program „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Vlastníkem a provozovatelem věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ (dále jen ZKZ) je společnost Samohýl group a. s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou (dále jen provozovatel). Zákaznické karty jsou akceptovány ve všech prodejnách sítě Zvěrokruh. Kompletní seznam prodejen Zvěrokruh naleznete na www.zverokruh-shop.cz. Nákupem zboží i živých zvířat na prodejnách Zvěrokruh a předložením zákaznické karty, je účastníkovi věrnostního programu ZKZ automaticky přiznána příslušná výše slevy, minimálně však 5 %. Sleva se nevztahuje na zboží v jiné akci. V závislosti na registraci je možné využívat další, přidružené programy.

2) Členství ve věrnostním programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Členství ve věrnostním programu ZKZ je bezplatné. Zákaznickou kartu může získat každá fyzická osoba trvale nebo přechodně žijící na území ČR starší 18 let. Zákaznická karta je majetkem provozovatele, není platební ani kreditní kartou. Každý účastník věrnostního programu může obdržet a používat pouze jednu platnou kartu. Tato karta může být použita pouze v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami věrnostního programu ZKZ.

3) Jak získat členství ve věrnostním programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“

Nárok na členství ve věrnostním programu ZKZ vzniká uvedením jednoho z kontaktních údajů – e-mail adresy nebo telefonního čísla.
Členství ve věrnostním programu ZKZ zaniká:
a) na základě oznámení držitele ZKZ
b) v případě úmrtí držitele ZKZ
c) v případě, že žadatel uvedl při registraci nepravdivé údaje
d) okamžikem, kdy účastník ZKZ zneužil mechanismus programu ve svůj prospěch, nebo ve prospěch jiné osoby, zejména využívání programu na podnikatelské účely své nebo třetí osoby
e) držitel ZKZ zneužil ochranné značky Zvěrokruh.
Zánikem platnosti zákaznické karty Zvěrokruh, ztrácí rovněž účastník věrnostního programu ZKZ nárok na čerpání bodů a bonusů získaných v rámci Zvěrokruh programu ZKZ a všechny ostatní výhody plynoucí z věrnostního programu ZKZ.

4) Poškození, znehodnocení, ztráta a odcizení zákaznické karty Zvěrokruh

Poškozenou (nefunkční) zákaznickou kartu předá zákazník v kterékoliv prodejně Zvěrokruh, do 3 týdnů bude nová zákaznická karta Zvěrokruh odeslána poštou na adresu zákazníka.
Odcizení nebo ztrátu zákaznické karty nahlásí zákazník na kterékoliv prodejně Zvěrokruh, telefonicky na číslo 481 653 178, prostřednictvím e-mailu na adresu programy@zverokruh-shop.cz, na stránkách www.zverokruh-shop.cz nebo písemně na adresu Samohýl group a. s., Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou. Do 3 týdnů bude nová zákaznická karta Zvěrokruh odeslána poštou na adresu zákazníka. Původní karta bude deaktivována. Provozovatel neodpovídá za neautorizované použití karty v případě zpožděného nahlášení odcizení nebo ztráty.

5) Výhody spojené se ZKZ

Věrnostní program CALIBRA 7 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 7. balení krmiva CALIBRA Superpremium stejného druhu (pro psa/pro kočku) a stejné gramáže (pes: 2 kg/3 kg/6–7 kg/12–14 kg; kočka: 2 kg/7 kg/15 kg) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník na prodejně zdarma 1 balení téhož druhu a téže gramáže. Kombinovat lze pouze receptury.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program GOURMET 2020:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Akce se vztahuje na produkty GOURMET Gold, GOURMET Perle a GOURMET A la Carte. Za každý kus krmiva zakoupený (samostatně nebo v multibalení) s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh získá účastník programu 1 bod. Podle počtu nasbíraných bodů pak může získat:

  1. konzervu GOURMET Gold 85 g – 20 bodů
  2. kartáč na kočku – 40 bodů
  3. škrabadlo pro kočku – 80 bodů
  4. krmivo GOURMET (24 ks) – 150 bodů
  5. podložku na parapet – 250 bodů
  6. krmivo GOURMET pro 1 kočku na 1 měsíc zdarma (96 ks) – 400 bodů

Dárek 1) si může účastník vyzvednout ihned přímo na prodejně. Zbývající dárky jsou k dispozici na objednávku s doručením na prodejnu Zvěrokruhu, kterou účastník uvede při objednávce. Nasbírané body platí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání zásob dárků. Pokud účastník svou registraci do konce roku nezruší, bude její platnost automaticky prodloužena do roku následujícího. Podrobnější podmínky věrnostního programu najdete na www.purina-gourmet.cz.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program BRIT CARE 5 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 5. balení granulovaného krmiva BRIT CARE stejné gramáže (7,5 kg/12 kg) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník programu na prodejně zdarma 1 balení téže gramáže. Receptury lze kombinovat.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program CAT‘S BEST 4 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 4. balení podestýlky CAT‘S BEST UNIVERSAL stejné gramáže (10 l/20 l/40 l) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník programu na prodejně zdarma 1 balení téže gramáže.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Věrnostní program HiQ 5 + 1 zdarma:
Účast v tomto programu je v prodejnách Zvěrokruh podmíněna registrací do věrnostního programu ZKZ.
Ke každému 5. balení krmiva HiQ stejného druhu (pro psa/pro kočku) a stejné gramáže (pes: 0,4 kg/ 1,8 kg/ 2,8/11 kg; kočka: 0,4 kg/1,8 kg/6,5 kg) zakoupenému s použitím karty ZKZ v kterékoli z kamenných prodejen Zvěrokruh obdrží účastník programu na prodejně zdarma 1 balení téhož druhu a gramáže. Kombinovat lze pouze receptury.
Vlastník a provozovatel si vyhrazují právo tento věrnostní program kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky. O těchto krocích bude provozovatel účastníky informovat s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

6) Ostatní ujednání

Provozovatel si vyhrazuje právo věrnostní program „Zákaznická karta Zvěrokruh“ kdykoli ukončit nebo změnit jeho podmínky.
O těchto krocích bude účastníky programu informovat na prodejnách Zvěrokruh a prostřednictvím internetových stránek www.zverokruh-shop.cz s časovým předstihem minimálně 30 dnů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ nahrazují Všeobecné obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu „Zákaznická karta Zvěrokruh“ ze dne 22. 5. 2018 a vstupují v platnost dnem 9. 5. 2019.