Přehled účinných látek u ektoparazitik

Kočka Pes

Před klíšťaty, blechami a dalšími parazity chrání naše mazlíčky ektoparazitní přípravky. Jak je ale možné, že například pouhá kapička z pipety dokáže klíště zahubit či odpudit? Za tuto vlastnost vděčí především obsahu účinné látky. Chemické složení ektoparazitik je dnes velmi rozmanité, u jedné kategorie ektoparazitních přípravků se můžete setkat až s několika druhy účinných látek.

A proč byste o účinných látkách měli něco vědět? Jednoduše: každá účinná látka má svá specifika a znalost těchto specifik Vám pomůže vybrat ten pravý (a bezpečný) přípravek pro Vašeho psa nebo kočku v kontextu jejich života.

Přehled forem ektoparazitních přípravků naleznete v článku Jak chránit zvíře proti klíšťatům. My se teď podíváme na zoubek nejčastějším druhům účinných látek v přípravcích pro psy a kočky (dle kterých si mimochodem na našem e-shopu můžete filtrovat) a uvedeme i některé příklady přípravků dostupných prostřednictvím našeho e-shopu Zvěrokruh:

Permethrin

Za zmínku stojí asi nejpoužívanější účinná látka permetrin (permethrin). Jde o syntetickou látku ze skupiny pyretroidů. Vůči vnímavým organizmům (např. parazitům) se chová jako neurotoxin. Většině zvířat je neškodný, ale jeho hlavní nevýhodou je vysoká toxicita pro kočky a ryby. Špatně se vstřebává kůží a má i repelentní účinky, což je pro jeho využití významné. Z těchto důvodů bývá užíván i pro penetraci tkanin, např. k výrobě uniforem pro armádu nebo pro oblečky pro psy.

Permethrin naleznete mj. v preparátech Bio kill, Bob Martin Permethrin, Exspot, Orthosan V Forte; V kombinaci s imidaklopridem se nachází např. v preparátu Advantix; v kombinaci s pyriproxifenem, což je vývojový inhibitor, v preparátu Duowin spray.

Obdobnou látkou je deltamethrin, obsažený v preparátu Scalibor.

Fipronil

Svého času velmi oblíbená účinná látka fipronil dnes trochu ztrácí na oblibě v porovnání s permetrinem, zvláště pro absenci repelentního účinku. Jinak jde o sloučeninu poměrně mladou. Pro kočky je neškodný.

Fipronil naleznete v mnoha ektoparazitních přípravcích: Bob Martin Clear, Controline, Effipro, Flevox a Frontline. Ve Frontline Combo je obsažen v kombinaci s methoprenem, který působí na vajíčka a larvy ektoparazitů; ve Frontline Tri-Act v kombinaci s permethrinem.

účinné látky

Imidacloprid

Nevhodnost permetrinu pro kočky si vynutila alternativní volbu účinné látky. Výbornou alternativou je imidacloprid (imidakloprid) ze skupiny nikotinoidů. Nejen, že je možno jej s úspěchem užívat u koček, ale tvoří také ideální kombinaci s permetrinem pro spot-on aplikaci.

Účinky této kombinace při likvidaci zevních parazitů a především mimořádné repelentní účinky ji i přes poměrně vysokou cenu řadí k velmi oblíbeným alternativám především pro lovecké psy a psy pracující v přírodě, kde je vysoký výskyt klíšťat a jiných zevních parazitů. Snad nepoškodím výrobce osobní zkušeností, že i přes uváděnou čtyřtýdenní ochranu mohu počítat se spolehlivým účinkem po šest týdnů, což je jistě dobrou vizitkou kvality takového preparátu resp. kombinace účinných látek.

Kombinace je užívána v preparátech Advantix, Ataxxa.

V kombinaci s flumethrinem je užíván např. v obojku Foresto.

Propoxur

Propoxur je karbamátový insekticid. Je typický rychlým nástupem účinku a dlouhým reziduálním účinkem. Je užíván např. v preparátech Bolfo, v kombinaci s flumethrinem v obojcích Kiltix; v kombinaci s phenothrinem a pyrodonem v obojku Sergeant΄s Dual Action.

Geraniol

Je monoterpenoid, který je např. součástí růžového oleje. Uvádí se především jako repelent. Je použit v obojku Dr. Pet.

IR3535

Insekticidní látka, která vznikla jako repelent, je dnes klasifikována jako biopesticid. Je součástí přípravku Arpalit Bio.

Organofosfáty

Diazinon (Dimpylat)

Organofosfátový insekticid užívaný dříve proti hmyzím škůdcům v budovách. Je součástí obojku Beaphar Diaz.

Stirofos (Tetrachlorvinphos)

Pesticid původně užívaný v zemědělství v USA. Součástí obojku Beaphar S.O.S. Účinná látka se rozpouští v tukové vrstvě kůže.

Ivermektin a další účinné látky podávané ústy

Velkým hitem jsou dnes tabletky obsahující látky účinkující proti zevním parazitům. Již dříve užívaná účinná látka ivermektin (která bývala občas podávána v injekční podobě) byla jakýmsi úvodem do tohoto „vnitřního“ boje proti ektoparazitům, ač nebyla jediná svého druhu. Existují i perorální (podávané ústy) preparáty s ivermektinem, ale u nás nejsou registrovány a nelze je tedy koupit. Velkou nevýhodou byla vysoká toxicita u některých plemen psů.

Další účinné látky podávané ve formě tablet jako ektoparazitika si už dnes nachází své příznivce. Sporný je fakt, že k zahubení parazita dochází až po nasátí krve hostitele. Rozvíjí se diskuse, je-li možné při takto krátkém kontaktu šířit infekční onemocnění přenášená krev sajícími členovci. Aniž bych měl potřebu tuto diskusi podpořit, nelze pominout fakt, že alergickým reakcím po vpichu tato léková forma zabránit nedokáže. Účinnost těchto preparátů jako ektoparazitik je ale výborná a jediná aplikace může pokrýt sezónu hlavního výskytu klíšťat. Pamatujte ale na to, že tablety lze získat pouze od veterináře.

B-komplex a rostlinné repelenty

Není bez zajímavosti, že se začínají opět objevovat přípravky na bázi přirozených rostlinných repelentů a občas se vyskytnou snahy po přímém využívání bylinek, jak to odpovídá všeobecnému trendu ve společnosti. Podobně bývá využíván i B-komplex (který obsahuje také látku s repelentním účinkem - vitamín B1 – thiamin). Těmto přirozeně orientovaným snahám velmi fandím, jejich repelentní účinek lze využívat, ale očekávat ektoparazitický efekt, tedy likvidaci zevních parazitů, je nad jejich možnosti. Jako rostlinný repelent lze uvést preparát Beaphar Bio Band.

Ivermektin, selamektin a další látky s kombinovaným účinkem

Existují preparáty, které kombinují svým účinkem výhody antiparazitika na vnější i vnitřní parazity. Patří sem třeba účinné látky ivermektin, selamektin a další. Ačkoli jejich účinek na vnitřní parazity je omezen na likvidaci oblých červů, tvoří výbornou kombinaci pro obměnu používaných antiparazitik v každoročním schématu. Toto téma již doporučuji řešit s vaším ošetřujícím veterinárním lékařem, který je schopen vám odborně poradit. Některé preparáty navíc nejsou volně prodejné a můžete je získat právě pouze prostřednictvím svého veterináře…

MVDr. Josef Nosek

Zobrazit další články