Rozdělení mokrých krmiv pro kočky

Kočka

Při výběru krmení pro kočku musíme mít na zřeteli, že kočka je na rozdíl od psa striktní masožravec. To znamená, že hlavní surovinou zvoleného typu krmení by měla být především živočišná složka. Nejdříve se zaměřme na to, co tvoří obsah kočičí stravy ve volné přírodě.

Kočka domácí, která si potravu zabezpečuje sama, je lovcem drobných savců, ještěrek a ptáků. Nepohrdne však ani rybou nebo menším hmyzem. Na lov se vydává několikrát denně. Po úspěšném získání a pozření kořisti v klidu tráví a odpočívá. Její organismus je uzpůsoben na trávení živočišné bílkoviny, a proto by měla dostávat stravu s podílem až 60% živočišné bílkoviny také kočka chovaná v bytě.

Kočka žere krmivo z misky

Když kočka uloví drobného savce, 70% celkové hmotnosti této kořisti tvoří voda. Tuto skutečnost bychom měli zohlednit u krmení bytových koček a přizpůsobit tak složení stravy, kterou kočce nabízíme. Mokrá krmiva zastupují ve výživě koček důležité místo.

Rozdělení krmiv:

Nejekonomičtějším a nejjednodušším způsobem, jak krmit kočku chovanou v bytě, je bezpochyby suché krmivo. Kočce doplníme misku granulemi, o zbytek už se postará sama. Musíme však myslet na to, že pro kočku není úplně přirozené chodit k misce s vodou a napít se. Podávání mokrého krmiva a jeho začlenění do celodenní krmné dávky pozitivně ovlivňuje přísun tekutin. Dostatek tekutin má pak příznivý vliv na funkci ledvin a vylučování toxinů z organismu.

Mokrá krmiva pro kočky můžeme rozdělit dle následujících faktorů:

Kvalita výrobku

Nejdůležitějším kritériem při výběru krmiva by měla být jeho kvalita. Vysoce kvalitních konzerv, paštik a vaniček je na trhu opravdu velké množství. Pozornost bychom měli věnovat především obsahu a kvalitě jednotlivých surovin a jejich vzájemnému poměru. V superprémiové řadě je hlavním zdrojem bílkovin vysoký obsah masa. Podíl rostlinné složky je u superprémiových mokrých krmiv velmi nízký (1 – 2%).

V prémiové řadě se často setkáváme s velkými rozdíly v kvalitě výrobků. Krmiva mohou obsahovat maso, masový koncentrát, nebo vedlejší produkty živočišného původu. Obsah živočišné složky těchto krmiv by však měl být stále vyšší než obsah rostlinné složky.

Nejnižší a nejméně kvalitní skupinu tvoří krmiva ekonomická, která mají vysoký obsah rostlinných složek. Rostlinné složky jsou pro kočku těžce stravitelné. Obsah živočišné složky je minimální, ekonomické mokré krmivo je často dochucováno, a proto je kočky mohou upřednostňovat. Výživová hodnota ekonomických krmiv je však minimální.

Způsob úpravy

Při výběru mokrého krmiva se můžeme řídit také způsobem úpravy produktů. Mezi nejoblíbenější výrobky patří kousky masa ve vlastní šťávě, paštiky, kousky masa v želé nebo grilované kousky. Na trhu je nalezneme v balení jako vaničky, kapsičky nebo konzervy.

Životní stádium

Velmi důležitým způsobem rozdělení mokrých krmiv je dělení podle životního stádia kočky. Mokrá krmiva se tak dělí na krmiva pro koťata, dospělé kočky, seniory nebo kastrované kočky. Tato krmiva jsou přizpůsobena specifickým požadavkům koček ve vybraném životním stádiu. Například konzervy a vaničky pro koťata obsahují menší kousky (případně jemnější paštiku), nejsou dochucovány a neobsahují žádná přidaná barviva. Konzervy pro starší kočky jsou upraveny pro lepší stravitelnost.

Využitelnost v organismu

Krmiva pro kočky můžeme dle využitelnosti v organismu rozdělit na kompletní mokrá krmiva a doplňková mokrá krmiva. Kompletní mokrá krmiva podáváme kočkám, které se stravují pouze vlhkým krmivem. Kompletní krmiva obsahují dostatek živin pro každodenní potřeby organismu kočky. Doplňková krmiva můžeme přidávat ke kompletnímu mokrému krmivu, nebo jako zpestření jídelníčku pro kočku krmenou převážně suchým krmivem. Krmíme-li kočku vlhkou potravou, je potřeba věnovat větší pozornost péči o její zuby a dásně.

tlačítko