Jak krmit drobné savce

Drobní savci

Na otázku jak krmit drobné savce existuje jednoduchá odpověď: stejně jako ve volné přírodě, odkud pocházejí.  Pokud si zjistíte, z jakého prostředí vaše zvíře původem pochází, jakým druhem potravy se v přírodě živí, pak snadněji sami posoudíte, jaké krmivo je pro něj vhodnější, jaké méně vhodné a jaké nevhodné. Například činčila pochází z horských oblastí Jižní Ameriky s drsným podnebím, kde rostou především odolné traviny, kterými se také převážně živí. Proto činčile nejvíce prospějete kvalitním senem s vysokým obsahem vlákniny, a ne ořechy s množstvím tuku nebo sušeným kalorickým ovocem.

Drobné savce můžeme rozdělit podle způsobu výživy do tří skupin na býložravce, všežravce a masožravce. Býložravci, ke kterým patří kromě činčily také např. králík, morče nebo osmák se živí výhradně rostlinnou potravou. Všežravci, jako je např. křeček, pískomil, myš nebo potkan, žerou vše – rostlinnou i živočišnou potravu. Masožravci, kteří jsou zastoupeni fretkou, žerou potravu živočišnou.  Zvířata mají přizpůsobený trávicí trakt své přirozené stravě, a pokud jejich strava neodpovídá jejich přirozenosti, působí jim to zdravotní problémy, někdy až smrtelné.

Krmiva pro drobné savce můžeme rozdělit podle způsobu zpracování na směsi (pestré směsi různých surovin) nebo tzv. monokomponentní krmiva, což jsou rozemleté suroviny zpracované do identických kousků (pelety nebo extrudované kousky). Výhodou monokomponentního krmiva je, že krmivo zvířata nemohou přebírat a vybírat z něj nejoblíbenější suroviny, jak tomu bývá u směsí, ale v každé peletě nebo extrudovaném kousku přijímají vyváženou stravu, takže máte jistotu, že jim nic nechybí ani nepřebývá.

Při výběru krmiva je důležité studovat etikety krmiv, které naleznete na každém balení. Všímejte si především odstavce „Složení“, kde jsou vyjmenované suroviny obsažené v krmivu, a to v sestupném pořadí od nejvíce zastoupené složky. Další důležitou částí etikety je „Analýza“ (jakostní znaky), kde najdete informace o obsahu bílkovin, tuků, vlákniny a dalších živin a látek včetně obsahu barviv a konzervantů.

Krmiva pro býložravce

Drobní býložravci se živí především bylinami (travinami – senem), jak plyne z názvu celé skupiny. V jejich výživě by tedy největší podíl mělo tvořit seno, a to kvalitní a v neomezeném množství. Seno je hlavním zdrojem nepostradatelné vlákniny a při jeho konzumaci si králíci a hlodavci obrušují zuby, což je také velice důležité. Při výběru krmiva pro býložravce platí: čím více vlákniny krmivo obsahuje, tím lépe. Minimálně by jí mělo být okolo 15 -18%, ale existují i krmiva s 30% obsahem  vlákniny. Dalším ukazatelem, kromě obsahu bílkovin, který je třeba sledovat, je podíl tuků. Obsah tuků v krmivu by neměl přesáhnout 3%.  Obsah bílkovin by obecně měl být o něco vyšší u krmiv pro mláďata. Nejvhodnější je kupovat krmiva vytvořená pro konkrétní druh zvířete, která jsou přizpůsobena požadavkům konkrétního druhu zvířete. Krmnou dávku by kromě sena a kompletního krmiva měla doplňovat čerstvá zelenina, bylinky a občas i vhodné ovoce.

I ve složení kompletních krmiv pro býložravce by v ideálním případě měla být na prvním místě travina bohatá na vlákninu (např. bojínek luční). Obiloviny (oves, pšenice, kukuřice,…) a luštěniny (sója, hrách,…) jsou především zdrojem bílkovin a sacharidů. Další složkou může být zelenina a byliny, které podpoří chutnost krmiva. Pozor na obsah olejnatých semen (např. slunečnice, ořechy), která mají značný obsah tuků a na ovoce, které obsahuje zbytečné cukry. Ovšem i pro méně vhodné suroviny platí, že v malém množství, kdy slouží spíše jako pamlsek, nevadí. Krmiva pro býložravce by neměla obsahovat žádné živočišné složky, jako je např. mléko nebo vejce. Výjimkou jsou krmiva pro mladé králíky, kterým naopak mléčná složka v krmivu pomáhá v období, kdy ještě nemají plně vyvinuté trávicí funkce.

Krmiva pro všežravce

Krmiva pro všežravce se od krmiv pro býložravce liší nižším objemem vlákniny a o něco větším zastoupením bílkovin a tuků. Zásadní ve výživě všežravců je kvalitní bílkovina. Kromě obilovin je pro obsah bílkovin v krmivu důležité i zastoupení luštěnin (např. sója). Pokud je v krmivu kvalitní rostlinná bílkovina, není nezbytně nutný obsah bílkoviny živočišné. Živočišné bílkoviny stačí přidávat do krmné dávky všežravců 2-3x týdně jako doplněk (pamlsek).  Důležité je sledovat obsah tuků, který by měl být sice vyšší než u býložravců (okolo 5-7%), zbytečně velké množství tuků však vede k obezitě.  Uvedené hodnoty jsou průměrné, při hodnocení parametrů krmiva mějte stále na mysli původní biotop zvířete a snažte se kupovat krmiva určená konkrétnímu druhu zvířete, která jsou přizpůsobena jejich specifickým nutričním požadavkům. Nezapomínejte, že i drobným všežravým hlodavcům neustále dorůstají zuby, takže je nutné jim do krmného schématu  přidat i materiál na okus. Žádoucí je pravidelně zařazovat kromě živočišných bílkovin i čerstvou zeleninu a vhodné ovoce.

Krmiva pro masožravce

Jediným zástupcem masožravců mezi drobnými savci běžně chovanými jako domácí mazlíčci je fretka. Fretka je vyhraněnější masožravec než pes nebo kočka. Hlavní složkou krmiv pro fretky by měla být kvalitní živočišná bílkovina. Krmiva pro fretky někdy suplují krmiva pro koťata, ale nejvhodnější jsou speciální krmiva pro fretky, která mají nutriční hodnoty přizpůsobené vysokým nárokům fretek. Fretčí krmiva by měla obsahovat 30 – 40% bílkovin a kolem 20% tuků. U mláďat vždy více než u dospělých fretek. Obsah vlákniny by neměl překročit 3%.

tlačítko