Bob Martin Clear spot-on pro psy S 2-10 kg 1x 0,67 ml

Bob Martin Clear spot-on pro psy S 2-10 kg 1x 0,67 ml - Ektoparazitika pro psy, pinzety na klíšťata
SLEVA1+1 zdarma
Značka:
Bob Martin
Výrobce:
Bob Martin (UK) Ltd
Balení:
 0,03 kg
Akční cena e-shop:
 99,00 Kč vč. DPH
Dostupnost:
skladem > 10 ks Zobrazit dostupnost na prodejnách
 99,00 Kč vč. DPH
Osobní odběr zdarma:
Zobrazit výdejní místa

Spot-on proti blechám a klíšťatům.

Přidat do oblíbených

  • Spot-on k prevenci a léčbě napadení klíšťaty a blechami
  • Pro psy starší 2 měsíce a vážící více než 2 kg
  • Účinkuje po dobu až 8 týdnů proti blechám a 4 týdny proti klíšťatům
  • Podejte březím nebo kojícím kočkám po poradě s veterinárním lékařem

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Pes Hmotnost (kg) Jedna dávka Fipronil Pomocné látky:
Butylhydroxyanisol
Pomocné látky:
Butylhydroxytoluen
Malí psi 2-10 0,67 ml 67mg 0,134mg/ pipeta 0,067mg/ pipeta
Střední psi 10-20 1,34 ml 134mg 0,268mg/ pipeta 0,134mg/ pipeta
Velcí psi 20-40 2,68 ml 268mg 0,536mg/ pipeta 0,268mg/ pipeta
Velmi velcí psi 40-60 4,02 ml 402mg 0,804mg/ pipeta 0,402mg/ pipeta

INDIKACE

Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a klíšťaty (Rhipicephalus sanguineus a Ixodes ricinus).
Insekticidní účinnost proti blechám přetrvává po dobu 8 týdnů (Ctenocephalides spp.) a akaricidní účinnost proti klíšťatům přetrvává po dobu 4 týdnů (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus).
Blechy budou usmrceny během 24 hodin. Klíšťata jsou usmrcena obvykle během 48 hodin po kontaktu s fipronilem. Pokud jsou však už klíšťata některých druhů přítomna (Dermacentor reticulatus) v době aplikace přípravku, nemusí dojít k usmrcení všech klíšťat během prvních 48 hodin.
Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD), která byla předtím diagnostikována veterinárním lékařem.

KONTRAINDIKACE

Neaplikujte štěňatům mladším než 2 měsíce a/nebo vážícím méně než 2 kg u malých psů, 10 kg u středních psů, 20 kg u velkých psů a 40 kg u velmi velkých psů.
Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. celkové onemocnění, horečka …) nebo u zvířat v rekonvalescenci.
Nepoužívejte u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků či dokonce až úhynu.
Tento přípravek je určen pro psy. Nepoužívejte u koček, aplikace může vést k předávkování.
Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátké období hypersalivace způsobené především vlastnostmi pomocných látek.
Velmi vzácně byly po použití přípravku hlášeny tyto nežádoucích účinky: přechodné kožní reakce v místě aplikace (tvorba šupin na kůži, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly po použití pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační symptomy.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro zevní použití. Podávejte formou místního podání na kůži následujícím způsobem: 1 pipeta  na psa nebo v případě hmotnosti nad 60 kg 2 pipety 2,68 ml.
Pipetu vyjměte z blistru. Držte pipetu kolmo vzhůru a odlomte horní část uzávěru, čímž pipetu otevřete.
Rozhrňte psovi srst tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte špičku pipety přímo na kůži a jemně vymáčkněte. Přibližně polovinu obsahu vyprázdněte na každé ze dvou míst na zádech psa, nejlépe na bázi hlavy a mezi lopatky. Několikrát pipetu zmáčkněte, abyste zajistili podání úplné dávky. Roztok neaplikujte na srst a ani ho nevtírejte do kůže.
Aplikace roztoku podle návodu minimalizuje možnost, že si zvíře roztok olíže. Nedovolte zvířatům, aby se po ošetření navzájem olizovala.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikace roztoku podle návodu minimalizuje možnost, že si zvíře roztok olíže. Nedovolte zvířatům, aby se po ošetření navzájem olizovala.
Je třeba zabránit nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě aplikace pak působí slepeným dojmem. Dojde-li však k tomu, tento účinek vymizí do 24-48 hodin po aplikaci. Na srsti mohou být vidět krystaly a během 24-48 hodin po aplikaci se může vyskytnout mírná tvorba šupin.

Režim ošetření
Pro optimální zvládnutí napadení blechami a/nebo klíšťaty může být režim ošetření založen na místní epidemiologické situaci.
Minimální délka intervalu mezi dvěma ošetřeními je 4 týdny.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v suchu.
Uchovávejte v původním obalu.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vyhněte se častému koupání a šamponování zvířete, protože délka trvání účinku přípravku za těchto okolností nebyla testována.
Přípravek nezabrání přichycení klíšťat na zvířata. Pokud byla zvířata ošetřena před tím, než přišla do styku s klíšťaty, budou klíšťata usmrcena během 24-48 hodin po přichycení, To obvykle nastane ještě před napitím, což sníží, ale nevyloučí riziko přenosu chorob. Po uhynutí klíště obvykle ze zvířete odpadne, ale pokud by zůstalo přichycené, je možné ho odstranit jemným otočením.
Blechy z domácích zvířat často zanořují zvířecí pelíšky, podložky, místa, kde zvířata pravidelně odpočívají, jako jsou koberce a měkký nábytek, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření ošetřit vhodnými insekticidy a pravidelně čistit pomocí vysavače.
Aby se dosáhlo optimálního zvládnutí nákazy blechami v domácnosti, kde je chováno více domácích zvířat, měli by se vhodným insekticidem ošetřit všichni psi a kočky chovaní v domácnosti.
Při léčbě nákaz je vhodné léčit vhodným přípravkem ve stejnou dobu všechny psy, kteří jsou mezi sebou v kontaktu.
Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíčně aplikovat přípravek na alergického pacienta a vhodný insekticid na ostatní psy a kočky v domácnosti.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Před léčbou se musí zvířata přesně zvážit.
U ošetřovaného zvířete zabraňte zasažení očí. V případě náhodného zasažení oka neprodleně zasažené oko vypláchněte velkým množstvím vody.
Je důležité přípravek aplikovat na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže olizováním odstranit, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Nedovolte zvířatům, aby se po ošetření navzájem olizovala.
Přípravek neaplikujte na zraněnou nebo poškozenou kůži.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Přípravek může způsobit podráždění očí a sliznic. Proto zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima.
V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Zabraňte kontaktu prstů s obsahem přípravkem. V případě potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou. Po použití si umyjte ruce.
Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.
Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na některou z pomocných látek, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.
Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Upozornění o vlivu na životní prostředí

Fipronil může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Další opatření

Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo vybavení bytu.

Použití během březosti a laktace

Laboratorní studie s použitím fipronilu nepodaly důkaz o teratogenním nebo fetotoxickém účinku. Nebyly provedeny studie o podání tohoto přípravku gravidním a laktujícím fenám, proto použijte přípravek pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Ve studiích bezpečnosti pro cílové druhy zvířat vykonaných na 2-měsíčních štěňatech, rostoucích psech a psech s hmotností asi 2 kg, kterým byla jedenkrát za měsíc po dobu 3 po sobě následujících měsíců podána dávka 5-násobně překračují léčebnou dávku, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Riziko výskytu nežádoucích účinků (viz bod 6) se může v případě předávkování zvýšit.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
Fipronil může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

Kat. č.:
VET03382
Výrobce:
Bob Martin (UK) Ltd

Anonym

5.00

  • výhodná cena