Garance 100% vrácení peněz

garance

 

Vybrali jsme pro vás to nejlepší. Vyzkoušejte naše krmiva a další značky, které doporučujeme. A protože vybraným značkám opravdu důvěřujeme, nabízíme vám možnost si jejich kvalitu vyzkoušet na vlastní kůži, tedy přesněji na kůži vašich mazlíčků. Pokud s nimi nebudete z jakéhokoliv důvodu spokojeni, můžete nám je vrátit a my vám vrátíme peníze zpět. Podrobná pravidla a podmínky najdete níže.

ČLÁNEK 1 - PRAVIDLA A PODMÍNKY GARANCE 100% VRÁCENÍ PENĚZ

1. Garance vrácení peněz (dále jen Akce) se vztahuje výhradně na tyto výrobky:

Všechna krmiva značek Annamaet, Canagan a Nature’s Protection.
Všechny výrobky značky Kong.
Všechny výrobky značky Samohýl Exclusive.
Všechna krmiva značek PUUR, Supreme nebo Cunipic.

2. Akce se vztahuje na zboží výše uvedených značek zakoupených v kamenných prodejnách Zvěrokruh nebo na e-shopu www.zverokruh-shop.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky.Akce platí od 1. 7. 2017 až do odvolání. 

3. Akci může využít jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v České republice a s bankovním účtem vedeným u finančního ústavu v České republice. Každé domácnosti (domácností se rozumí osoby se stejným příjmením, adresou) může být tato cena vyplacena pouze jednou za jednu značku po celou dobu trvání akce.

4. Nárok na vrácení peněz lze uplatnit ve lhůtě 14 dnů od nákupu zboží, na které je uplatněna Garance.

5. Specifické podmínky pro krmiva.

Minimální množství vráceného krmiva pro uznání nároku na vrácení peněz je stanoveno na 70 % původní váhy zakoupeného balení.

Pokud jste zakoupili některé z uvedených krmiv výše v článku 1 a nejste s ním spokojeni, můžete nespotřebované krmivo vrátit a požádat o vrácení peněz za celé balení krmiva.

Vezměte prosím v úvahu, že při přechodu na nové krmivo může mít vaše zvíře zpočátku trávicí potíže. Nemusí to být důsledkem nového krmiva, ale důsledkem změny krmiva. Může trvat i několik dnů, než si na nové krmivo zvyknou a začnou ho optimálně trávit. Je velmi důležité krmivo vyměňovat pomalu a postupně.

Doporučený postup při přechodu na nové krmivo:
Přechod zvířete na nové krmivo by měl trvat minimálně 7–10 dnů. Nové krmivo postupně přimíchávejte ke starému krmivu tak, že část krmné dávky starého krmiva nahradíte novým. Postupně dávku nového krmiva přimíchaného ve starém zvyšujte, až staré krmivo nahradíte úplně.
Pokud vám po správném postupu s výměnou krmiva nové krmivo přesto nevyhovuje, můžete nespotřebované krmivo vrátit a požádat o vrácení peněz za celé balení.

6. Podmínky pro ostatní zboží

Pokud jste zakoupili jiné zboží doporučovaných značek – Samohýl Exclusive nebo Kong – zboží lze vrátit jen čisté a nepoškozené.

7. Jak získáte zpět peníze za nákup vybraných značek?

Zašlete nespotřebované krmivo (v originálním balení a v množství uvedeném výše v textu) nebo ostatní výrobky, na něž se záruka vztahuje, nejpozději do 14 kalendářních dní od nákupu, poštou na adresu:

Samohýl group a. s.
Středisko: Sklad krmiv
Rváčovská 1307
512 51 Lomnice nad Popelkou

Zásilku viditelně označte heslem GARANCE. Do zásilky přiložte originál účtenky s vyznačením ceny výrobku a datem nákupu (vztahuje se pouze na zboží zakoupené po dobu trvání garance) a vyplněný formulář, který je ke stažení níže na této stránce. Vyplnění formuláře nám pomůže pochopit důvod, proč dané výrobky vracíte a my do budoucna můžeme ještě více vylepšit nabídku pro vás. Do formuláře je nutné uvést vaše jméno, příjmení, kontaktní telefon, adresu a číslo bankovního účtu (v České republice), na který vám, pokud splňujete definované podmínky, vrátíme peníze.

Peníze vám budou zaslány na uvedený bankovní účet nejpozději do 30 dnů, od doručení zboží. V případě chybně uvedených údajů čísla bankovního účtu, nebude pořadatel zaslání příslušné částky opakovat.

Upozornění: Garanci nelze uplatnit v kamenných prodejnách Zvěrokruh, ani na e-shopu, www.zverokruh-shop.cz, uplatnit ji lze pouze výše uvedeným způsobem.

8. Jakýkoli podvod, pokus o podvod nebo nedodržení těchto pravidel a podmínek bude mít za následek okamžité a automatické vyloučení chovatele z akce a pořadatel si vyhrazuje právo zahájit právní kroky proti tomuto jednání.

ČLÁNEK 2 – SPECIFICKÁ PRAVIDLA

Tento článek popisuje specifický režim pro probíhající akce v měsíci červenec a srpen:

1. Akce se slevou na jakékoliv zboží 

 V případě uznání nároku na vrácení peněz dle této akce bude žadateli vrácena částka po odečtení získané slevy, případně její poměrné části. 

2. Akce, kdy k nákupu získáte bonusové balení navíc (stejného druhu, jiného druhu, stejné gramáže, s jinou gramáží), případně jiný dárek. 

- Pro uznání nároku na vrácení peněz je nutné zaslat vždy všechna v akci získaná balení, včetně případného prázdného obalu a dárku.

- V případě nákupu balení stejného druhu a stejné gramáže je možné otevřít vždy pouze 1 ks, ostatní musí být vráceny neporušené. U otevřeného 1 ks musí zůstat 70% obsahu.

- V případě nákupu balení různých druhů avšak stejné gramáže, lze garanci využít na každé jednotlivé balení, pro uznání nároku musí u každého otevřeného zůstat alespoň 70% obsahu.

 - V případě nákupu balení stejného druhu jen různé gramáže je nutné otevřít vždy pouze 1 menší ks, ostatní musí být vráceny neporušené. U otevřeného 1 ks musí zůstat 70% obsahu.

 - V případě nákupu balení různých druhů a různé gramáže, lze garanci využít na každé jednotlivé balení, pro uznání nároku musí u každého otevřeného balení zůstat alespoň 70% obsahu. 

ČLÁNEK 3 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním formuláře s osobními údaji a vrácením zboží vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami akce. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů) se zpracováním svých osobních údajů uvedeným správcem a zpracovatelem za účelem zaslání peněz z akce či pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společností (ve znění pozdějších předpisů), a to do případného odvolání tohoto souhlasu. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Samohýl group a. s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy akce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě.

ČLÁNEK 4 – PLATNÉ ZÁKONY

Akce podléhá právním předpisům České republiky. Veškeré spory týkající se akce, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předloženy příslušnému soudu na území České republiky.

Ke stažení:

Formulář na vrácení zboží.
Pravidla a podmínky 100% garance vrácení peněz.

 

V Lomnici nad Popelkou dne 1. 7. 2017.